ՓԱՍՏԱԲԱՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փաստաբան է այն անձը, որն ունի իրավաբան բակալավրի կամ իրավաբան դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում և ստացել է համապատասխան արտոնագիր` փաստաբանական գործունեություն… Читать еще ՓԱՍՏԱԲԱՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայաստանի դատական համակարգը, դատարաններ

Դատական համակարգը միմյանց հետ արդարադատության իրականացման հարաբերություններով կապված պետության բոլոր դատարանների ամբողջությունն է։ ՀՀ դատարանների ամբողջությունը բաժանվում է երկու ենթահամակարգի։… Читать еще Հայաստանի դատական համակարգը, դատարաններ

Հայաստանի դատական համակարգը, դատարաններ

Դատական համակարգը միմյանց հետ արդարադատության իրականացման հարաբերություններով կապված պետության բոլոր դատարանների ամբողջությունն է։ ՀՀ դատարանների ամբողջությունը բաժանվում է երկու ենթահամակարգի։… Читать еще Հայաստանի դատական համակարգը, դատարաններ

Իրավական պատասխանատվության սկզբունքները

Օրինականության սկզբունքը. Օրինականությունը պահանջ է` ուղղված հասարակական կյանքի մասնակիցներին։ Որպես իրավական պատասխանատվության սկզբունք այն ունի մի քանի կողմ 1. Այդ… Читать еще Իրավական պատասխանատվության սկզբունքները

Մարդու իրավունքի պատմությունը

20-րդ դարի առաջին կեսից սկսվում է մարդու իրավունքների ամրագրումը պետությունների կնքված միջազգային պայմանագրում: Մարդու իրավունքնների միջազգային իրավունքը նորմերի և սկզունքների… Читать еще Մարդու իրավունքի պատմությունը

Իրավունք

Իրավունք, հասարակական հարաբերությունների կարգավորիչներից մեկը, որը առաջացել է հասարակության շերտավորմանը զուգընթաց՝ դասակարգային հարաբերությունների ծագման ընթացքում՝ որպես տիրող դասակարգի՝ օրենքի աստիճանի բարձրացված կամքի դրսևորում, որն սկզբում արտահայտվել է սովորույթներում, հետագայում… Читать еще Իրավունք